Stichting Sawasdee, Projecthulp Zuid-Oost Azie

Stichting Sawasdee heeft als doel werkzaam te zijn in het algemeen maatschappelijk belang in Zuidoost Azië. Het gaat om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het welzijn van kinderen.

Belangrijk is het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten en van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ook behoort het financieel ondersteunen van opleidingen, studies, beurzen, onderwijsinstellingen, leerstoelen en projecten tot onze doelstelling.