Kiwanis Kennis Quiz

schelpjehome70x62

Op vrijdag 22 maart 2019 om 19.30 uur presenteert Kiwanis ZeelandExclusief de Kiwanis Kennis Quiz in Theater ’t Beest te Goes. Help ook kansarme kinderen in Zuidoost-Azie aan beter onderwijs door deel te nemen aan deze Quiz! Test uw kennis middels vragen van bekende personen. Meldt u nu aan via info@kiwaniszeelandexclusief.nl!

U speelt de kennisquiz in een vrienden-, bedrijven-, club- of ander team van 4 personen. De kosten per team zijn €250,-. Van de opbrengst gaat €2000,- naar Stichting Sawasdee! De winnaar kiest aan ander kindgerelateerd doel waar de gewonnen €2000,- naar toe zal gaan.

Wat

heeft Kiwanis er toe gebracht ?

schelpjehome70x62
Met de Kiwanis Kennis Quiz geeft de serviceclub op een unieke wijze invulling aan de drie pijlers van Kiwanis Goes De Bevelanden, namelijk ‘Fundraising, Friendship and Fun’.

Waarom

gekozen voor Stichting Sawasdee?

schelpjehome70x62
Stichting Sawasdee heeft als doel werkzaam te zijn in het algemeen maatschappelijk belang in Zuidoost Azië. Het gaat om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en het welzijn van kinderen. Belangrijk is het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en charitatieve projecten en van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ook behoort het financieel ondersteunen van opleidingen, studies, beurzen, onderwijsinstellingen, leerstoelen en projecten tot onze doelstelling.

Wie

hebben het initiatief genomen?
schelpjehome70x62
Kiwanis Kennis Quiz is georganiseerd door de serviceclub Kiwanis Goes De Bevelanden met ondersteuning van onze sponsoren. Dit onder het motto: ‘Serving the Children of the World’.